15 d’oct. 2016

ÈXITS MUSICALS | 1958-2016

The Evolution of
MUSIC TASTE
Un repàs per les llistes d'èxit musicals de les darreres dècades